آذر 01, 1398 16:01 Asia/Tehran [Updated: اردیبهشت 07, 1399 10:35 Asia/Tehran]

با گذشت یک هفته ای از پایداری جریان آب در زاینده رود، شهروندان اصفهانی صبح جمعه پاییزی خود را در حاشیه زنده رود سپری کردند.

کامنت