فروردین 21, 1399 12:23 Asia/Tehran [Updated: اردیبهشت 07, 1399 10:35 Asia/Tehran]
  • رهبر معظم انقلاب: نیاز امروز بشر به منجی در تاریخ کم سابقه است

رهبر معظم انقلاب: شاید در تاریخ بشر کم شده باشد که جامعه بشری به قدر امروز نیاز به منجی داشته باشد؛ چه نخبگان که آگاهانه احساس نیاز می کنند چه بسیاری از مردم که احساس نیاز می کنند ولی در ناخودآگاه خودشان.99/01/21

کلیدواژه

کامنت