فروردین 24, 1399 08:05 Asia/Tehran [Updated: فروردین 24, 1399 08:09 Asia/Tehran]
  • سخن‌نگاشت: از عبادت در تنهایی و در میان خانواده غفلت نکنید

رهبر معظم انقلاب: در غیاب جلسات عمومی ماه رمضان که این جلسات عمومی، جلسات دعا و سخنرانی، بسیار مغتنم بود و امسال علی‌القاعده محرومیم از این جلسات، از عبادت و تضرّع و خشوع در تنهایی غفلت نشود؛ ما میتوانیم در اتاق خودمان، در خلوت خودمان، در میان خانواده و فرزندان خودمان، همین خشوع و خضوع را به وجود بیاوریم. ۹۹/۱/۲۱

کلیدواژه

کامنت