فروردین 28, 1399 13:29 Asia/Tehran [Updated: فروردین 28, 1399 13:31 Asia/Tehran]
  • لوح: سلام بر تو ای وعده تضمین شده پروردگار

رهبر معظم انقلاب: شاید در تاریخ بشر کمتر دوره‌ای اتّفاق افتاده باشد که آحاد بشری، به قدر امروز احساس نیاز به یک منجی داشته باشند، احساس نیاز به مهدی، احساس نیاز به یک دست قدرت الهی، احساس نیاز به یک امامت معصوم. ۱۳۹۹/۰۱/۲۱

 

کلیدواژه

کامنت