اردیبهشت 06, 1399 06:45 Asia/Tehran [Updated: اردیبهشت 07, 1399 10:35 Asia/Tehran]
  • لوح: راهزن 2020 

رهبر معظم انقلاب: در قضایای کرونا، آنچه در غرب اتّفاق افتاد محصول تربیت فرهنگ و تمدن غربی را نشان داد. یک دولتی ماسک و دستکشِ کشور دیگر را سرِ راه مصادره کند که در اروپا و آمریکا اتّفاق افتاد. اینها، نماد زنده شدن غرب وحشی است. ۱۳۹۹/۱/۲۱

 

کلیدواژه

کامنت