خرداد 21, 1399 16:25 Asia/Tehran [Updated: مهر 23, 1399 16:03 Asia/Tehran]

خراسان شمالی- ایران پرس: جلوه‌گاهی بی‌نظیر از تراشه‌های پیچ در پیچ چوبی... طرح‌ها، نقش‌ها، آرزوها، مِهرها، امیدهایی که بر تراشه‌های چوب نقش می‌بندند تا شاعرانه‌های خالق را ترسیم کنند.‌

کلیدواژه

کامنت