مرداد 21, 1399 15:21 Asia/Tehran [Updated: مرداد 21, 1399 15:26 Asia/Tehran]

به علت وجود ویروس های زیادی که به هنگام استفاده روی ماسک قرار می گیرند، بهتر است بعد از استفاده از ماسک حتما آن را دور بیندازیم.

کلیدواژه

کامنت