مرداد 22, 1399 12:18 Asia/Tehran [Updated: شهریور 07, 1399 23:24 Asia/Tehran]

تهران- ایران پرس: سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت، رویکرد توجه به معیشت مردم و اشتغال با توجه به اهداف دشمن از نکات مورد توجه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است.

به گزارش خبرگزاری ایران‌پرس، حسین مدرس‌خیابانی، وزیر پیشنهادی صمت روز چهارشنبه در جلسه علنی رای اعتماد مجلس تصریح کرد، شرایط کنونی کشور به سبب جنگ اقتصادی، تحریم و همراه شدن شیوع کرونا ویروس بسیار سخت است. 
وزیر پیشنهادی صمت تاکید کرد، با وجود وضعیت بسیار سخت اما با مدیریت جهادی می‌توان وضعیت ایران را بهتر اداره کرد و بهتر شدن وضعیت اقتصادی و مدیریت واردات و صادرات مورد توجه جدی است.  
وزیر پیشنهادی صمت با بیان اینکه در حال حاضر کشور اقتصاد بدون نفت را تجربه می‌کند، اظهار کرد، صادرات غیرنفتی حدود 41.3 میلیارد دلار معادل 135 میلیون تن به 100 کشور جهان با وجود تحریم‌ها انجام شده است. 
مدرس‌خیابانی افزود، به سبب شیوع ویروس کرونا مرزهای ایران حدود 2 ماه تعطیل بود که پس از بازگشایی، صادرات ایران به روند پیش از شیوع این ویروس بازگشته است.
مدرس‌خیابانی تصریح کرد، تجارت اسپانیا، ایتالیا و فرانسه پس از شیوع کرونا 45 درصد کاهش یافته، این در حالی است که ایران توانست با اتکا به توان داخل و استفاده از ظرفیت همسایه‌ها صادرات غیرنفتی را بهبود بخشد.
وزیر پیشنهادی صمت با بیان اینکه 3کشور همسایه پتانسیل صادرات دارند، گفت، درصد بالایی از مرزها باز هستند و امکان صادرات وجود دارد. 
پس از سخنرانی وزیر پیشنهادی صمت، نمایندگان به حسین ‌مدرس‌خیابانی اعتماد نکردند و وی نتوانست برای حضور در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت رای اعتماد کسب کند.

 

کلیدواژه

کامنت