شهریور 27, 1399 08:56 Asia/Tehran [Updated: شهریور 27, 1399 09:02 Asia/Tehran]
  • عناوین صفحه اول روزنامه‌های صبح روز پنجشنبه

عناوین صفحه اول روزنامه‌های صبح امروز پنجشنبه درباره انتقاد دولت از وضعیت قیمت ارزاق و کاها در بازار، اختصاص وام کرونا به بنگاه‌ها و ... را در اینجا بخوانید.

کلیدواژه

کامنت