مهر 20, 1399 17:12 Asia/Tehran [Updated: آبان 08, 1399 22:29 Asia/Tehran]

ایران زمین، در طول تاریخ سرافراز خود، سخنوران بلندآوازه بسیاری به خود دیده است، امّا بی‏گمان، هیچ‏یک از نظر نفوذ کلام، تسخیر قلوب و کسب محبوبیت به مرتبه خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، شاعر پرآوازه قرن هشتم هجری قمری نرسیده‏ است. 

کلیدواژه

کامنت