آبان 06, 1399 19:45 Asia/Tehran [Updated: آبان 07, 1399 12:01 Asia/Tehran]

اقدام جنجال برانگیز هفته نامه «شارلی ابدو» در انتشار کاریکاتورهای موهن درباره پیامبر اسلام (ص) و اقدام نابخردانه رئیس جمهور فرانسه که به جای محکومیت این اقدامات تحریک آمیز، آزادی بیان را دست آویزی برای بی احترامی به مقدس ترین باورهای مسلمان قرار داد، موجی از واکنش ها را از سوی ملت و دولت های اسلامی در پی داشت.

کلیدواژه

کامنت