آبان 28, 1399 13:09 Asia/Tehran [Updated: مهر 12, 1400 14:25 Asia/Tehran]

«محمدرضا پورابراهیمی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار "ایران پرس" با اشاره به تصویب برخی احکام طرح اصلاح ساختار بودجه گفت به دلیل محدودیت های ناشی از فروش نفت و ایجاد شرایط ویژه ای مانند کرونا اصلاح ساختار بودجه یکی از موضوعات مهم در سالهای اخیر بوده است.

کلیدواژه