آذر 20, 1399 15:03 Asia/Tehran [Updated: آذر 20, 1399 15:04 Asia/Tehran]

سازمان هواشناسی ایران براساس تقسیم بندی سازمان جهانی هواشناسی، در منطقه 2 آسیا قرار دارد که یکی از پیشرفته ترین هواشناسی ها به حساب می آید و حتی خدماتی را به کشورهای همسایه ارائه می دهد.

کلیدواژه