آذر 22, 1399 19:36 Asia/Tehran [Updated: بهمن 08, 1399 17:11 Asia/Tehran]

اورژانس ایران یکی از پیشرفته ترین اورژانس ها در منطقه غرب آسیا است که به مدرن ترین دستگاه های نوار قلب، دستگاه شوک، مکش و تجهیزات مورد نیاز برای احیای بیماران مجهز است.


 

کلیدواژه