دی 17, 1399 12:53 Asia/Tehran [Updated: دی 17, 1399 16:29 Asia/Tehran]
  • شکوه چشم‌نواز روضه منوره رضوی 

اینجا همه چیز دقیقا همانجایی قرار گرفته که باید؛ هیچ عنصری اضافه نیست و اجزاء به درستی یکدیگر را تکمیل و تابلوی چشم‌نوازی ایجاد کرده‌اند؛ کاشی‌های اطراف ضریح منورت آن چنان تلالو ضریح را به خود گرفته‌اند که دیده هر دلداده‌ای را به خود معطوف می‌کنند و چشم از آنها سیر نمی‌شود؛ ضریح منورت نیز در میان این کاشی‌کاری‌ها و هنرهای بکاررفته در اطرافش همچون خورشیدی تابان می‌درخشد.

سخن گفتن از هنرهای به کاررفته در اطراف ضریحت سخت است زیرا باید آنها را صرفا به تماشا نشست و سخن نگفت؛ شاید که کلام خدشه‌ای در این زیبایی بی‌نظیر بصری و هنرهای در استخدام آن ایجاد کند...

گزارش تصویری آستان نیوز از روضه منوره رضوی

 

کلیدواژه