اسفند 05, 1399 08:48 Asia/Tehran [Updated: اسفند 10, 1399 14:18 Asia/Tehran]

تهران- ایران پرس: مدیرکل دیپلماسی عمومی وزارت خارجه گفت: هدف از دیپلماسی نوروز، بازخوانی اندیشه‌های موجود در مسیر همگرایی فرهنگی کشورهای حوزه نوروز است. 

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، علیرضا دلخوش، مدیرکل دیپلماسی عمومی وزارت خارجه در گفت وگوی اختصاصی با خبرگزاری ایران‌پرس تصریح کرد، هدف از برگزاری هم‌اندیشی دیپلماسی نوروز بررسی این موضوع است که می‌شود از دریچه نوروز به تعاملات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی رسید.
مدیرکل دیپلماسی عمومی وزارت خارجه افزود، پاسخ به این رویکرد، مثبت است چرا که حوزه فرهنگی در واقع یک ریل‌گذاری برای درک متقابل ملت‌ها و دولت‌هاست. 
دلخوش اظهار کرد، موضوع نوروز بیش از این که یک مساله حاکمیتی باشد، یک مساله ملی است و ملت‌ها و اقوام هستند که در برگزاری آیین‌های نوروزی مشارکت می‌کنند.
مدیرکل دیپلماسی عمومی وزارت خارجه تصریح کرد، ملت‌ها و اقوام نقش مهمی در تعاملات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و هم‌‌گرایی منطقه‌ای دارند.112

بیشتر بخوانید:

ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی

کلیدواژه