فروردین 23, 1400 12:14 Asia/Tehran [Updated: فروردین 23, 1400 12:24 Asia/Tehran]

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی که روزیکشنبه برای بازدید و بررسی خرابکاری به نیروگاه نطنز رفته بود؛ در نیروگاه دچار سانحه شد.

کمالوندی در گفت‌وگویی درباره این سانحه چنین توضیح داد؛ مقدار زیادی آلومینیوم پخش شده و روی دریچه ای را گرفته بود که گویا دودکشی برای طبقات پایین بوده که من سقوط کردم و چون کسی دسترسی نداشت برای مدتی تنها بودم تا بالاخره مرا بیرون آوردند.

وی در آسیبی که از این سانحه دیده است ادامه داد؛ پای راستم شکسته و پای چپم شکستگی کمتر دارد؛ سرم هم ضربه خورده که چون کلاه ایمنی داشتم آسیب جدی وارد نشد.

کلیدواژه