اردیبهشت 05, 1400 10:18 Asia/Tehran [Updated: اردیبهشت 07, 1400 10:27 Asia/Tehran]
  • عکاس: زهرا محب احمدی 
    عکاس: زهرا محب احمدی 

رشت- ایران پرس: با فرارسیدن ماه اردیبهشت، کشت نشاء برنج در مزارع استان گیلان آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، برنج مشهورترین محصول شمال ایران و برنج ایرانی جزو مرغوب ترین انواع برنج در دنیا به شمار می رود.
شالیکاران گیلانی جوانه های برنج را که از مدت ها قبل در منازل خود آماده کرده اند، به گلخانه های کوچکی که "خزانه" نامیده می شوند، انتقال می دهند.

خزاﻧﻪ ﻣﺤﻮطﻪای ﺳﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ در مزارع برنج ایجاد می شود و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺛﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای، رطﻮﺑﺖ و ﮔﺮﻣﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺞ‌های ﮐﻮﭼﮏ آﻣﺎده کرده و سبب می شود تا جوانه ها برای انتقال به زمین اصلی، به اندازه کافی رشد کنند.
گفتنی است اردیبهشت ماه بهترین زمان نشاء برنج در استان گیلان است و این استان دارای ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری است.

112

بیشتر بخوانید:

روزهای پایانی برداشت برنج از کشتزارهای گیلان

مصوبات هیات دولت؛ ممنوعیت کشت برنج خارج از گیلان و مازندران

کلیدواژه