خرداد 31, 1400 08:33 Asia/Tehran [Updated: مرداد 04, 1400 22:24 Asia/Tehran]
  • آخرین گمانه زنی‌های غیر رسمی از کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی

فهرست غیر رسمی و تنها براساس گمانه زنی و چند برابر ظرفیت ‌کابینه «سیدابراهیم رئیسی» توسط برخی رسانه ها منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، این لیست به شرح زیر است:

معاونت اول: مخبر، فتاح، جلیلی، لنکرانی

شورای عالی امنیت ملی: جلیلی، باقری کنی

رییس دفتر: نیکزاد، قدمی، میثم نیلی

وزارت ورزش و جوانان: محسن منصوری، سجادی

وزارت صمت: فاطمی امین، مخبر

وزارت خارجه: امیرعبدالهیان

معاونت امور پارلمانی: امیرآبادی، احمد حیدری

سازمان برنامه و بودجه: فرهاد رهبر، برقعی

وزارت علوم: فرهاد رهبر، تهرانچی، زلفی گل، مهدی نژاد نوری

سازمان انرژی اتمی: زاکانی، تهرانچی، آقامیری

وزارت اقتصاد: فاطمی امین، فرهاد رهبر، شمس الدین حسینی

معاونت امور زنان: خانم وحید دستجردی، خانم خزعلی

وزارت بهداشت: قاضی زاده هاشمی، نمکی، خانم وحید دستجردی

وزارت دفاع: حاجی زاده، دهقان، سیاری، سعید محمد

وزارت مسکن و شهرسازی: رستم قاسمی، سعید محمد

وزارت آموزش و پرورش: حاجی بابایی، علی اکبری

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: یامین پور، میثم نیلی

وزارت کشور: محصولی، صولت مرتضوی 

معاونت علمی و فناوری: ستاری، تهرانچی، دهنوی، زاکانی، زلفی گل، مهدی نژاد نوری

وزارت کشاورزی: سادات، نقدعلی 

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی: فاطمی امین، بذرپاش، عبدالملکی، مخبر

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: هاشمی تشکری، اخوان بهابادی، زارع پور، قدمیاری

معاونت حقوقی رئیس جمهور: بهادری جهرمی، خانم پاد

وزارت دادگستری: بهادری جهرمی، بزرگی، دهقان

وزارت نفت: میرکاظمی، دوستی

وزارت نیرو: سعید محمد، دوستی

میراث فرهنگی و گردشگری: ضرغامی، منصوری

وزارت اطلاعات: نبویان، عبدالهی، محسنی اژه ای

سازمان امور اداری و استخدامی: فروزنده، علی احمدی

بانک مرکزی: فرهاد رهبر، پرویز داودی، صمصامی

دبیرخانه مناطق ویژه اقتصادی: امیرآبادی، سعید محمد

117

کلیدواژه