تیر 02, 1400 16:01 Asia/Tehran [Updated: تیر 15, 1400 19:30 Asia/Tehran]

تهران- ایران پرس: محمدآرین اکبری، مبدع "طرح ژنتیک موفقیت" در ایران گفت، این اختراع، طرحی بنیادی است که یک رابطه منطقی را بین صفت توارث‌پذیری هر فرد و میزان تلاشش و پیشرفت تقریبی آن در آینده ارائه می‌دهد.  

این مخترع ایرانی در گفت وگو با خبرگزاری ایران پرس تصریح کرد، "طرح ژنتیک موفقیت" موقعیت فعلی فرد را مدنظر قرار می‌دهد و تعداد ژن‌های استعداد این فرد را در فرمولی قرار می‌دهد و با بررسی میزان ژنیتیکی بودن صفت آن فرد، در نهایت به فرد می‌گوید چقدر می‌تواند برای آینده تلاش کند. 
محمدآرین اکبری افزود، خروجی این فرمول برای فرد مشخص می‌کند، مثلا تا 10 سال آینده موقعیتش چگونه خواهد بود. 
این مخترع ایرانی درباره کاربرد "طرح ژنتیک موفقیت" اظهار کرد، به کارگیری این فرمول سبب می‌شود که عمر جوانان تلف نشود و مطلع خواهند شد در زمان تحصیل چه رشته‌ای انتخاب کنند و آینده خودشان می‌توانند ببینند. 
این مخترع ایرانی همچنین درباره ایده خود برای آینده اظهار کرد، به دنبال این است با استفاده از هوش مصنوعی، نرم‌افزاری را طراحی کند که به صورت آنلاین همه اطلاعات در سطح جهان دریافت و در خودش ذخیره و به روزرسانی کند.   
محمدآرین اکبری گفت، "طرح ژنتیک موفقیت" در مسابقات ترکیه و سازمان ملل متحد جایزه گرفته است و بزرگترین سازمان مغزهای مخترع جهان و بازار جهانی نوآوری، "طرح ژنتیک موفقیت" تایید کردند.

کلیدواژه