تیر 13, 1400 12:15 Asia/Tehran [Updated: شهریور 30, 1400 14:34 Asia/Tehran]
  • عکاس: لیلا کایی
    عکاس: لیلا کایی

ایلام- ایران پرس: گلیم نقش برجسته به‌عنوان مهمترین صنایع‌دستی استان ایلام است.

گلیم نقش برجسته، تلفیقی از گلیم و قالی است و بافندگان این صنایع‌دستی باید به هر دو هنر بافتن گلیم و قالی تسلط داشته داشته باشند و این اهمیت "گلیم نقش برجسته" ایلام را دوچندان کرده است. 

کلیدواژه