تیر 26, 1400 20:06 Asia/Tehran [Updated: مهر 01, 1400 15:48 Asia/Tehran]

«علی اسحاقی» رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی تزریق واکسن رازی کووپارس در حاشیه تزریق واکسن رازی کووپارس به پانصدمین داوطلب در گفت وگو با خبرگزاری ایران پرس اظهار داشت: با توجه به نتایج آخرین بررسی ها، ایمنی زایی این واکسن در سطح خوبی قرار دارد. 

کلیدواژه