مرداد 04, 1400 17:02 Asia/Tehran [Updated: مهر 01, 1400 15:48 Asia/Tehran]

تهران- ایران پرس: عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران از حضور نماینده ای از کشور عربستان در مراسم تحلیف ریاست جمهوری ایران و برقراری رابطه بین دو کشور استقبال می کند.

«شهریار حیدری» روز دوشنبه در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس اظهار داشت: در مراسم تحلیف روسای جمهوری رسم بر این است یا کشور مدعو برای حضور در مراسم تحلیف از سایر کشورها دعوت می کند یا اینکه برخی کشورها برای حضور در مراسم تحلیف، اعلام آمادگی می کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: جمهوری اسلامی ایران با کشورهایی که رابطه دیپلماتیک دارد برای حضور در مراسم تحلیف مکاتبه کرده است.

حیدری افزود: اما به علت اینکه جمهوری اسلامی ایران هم اکنون رابطه دیپلماتیک با عربستان ندارد، از این کشور برای حضور در مراسم تحلیف به صورت رسمی دعوت نشده است.

وی تاکید کرد: البته جمهوری اسلامی ایران با کشور عربستان به عنوان یک کشور مسلمان رابطه دوستانه دارد که به علت دخالت جریانات بیرونی، روابط دیپلماتیک میان دو کشور قطع شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: حضور نماینده ای از عربستان می تواند نقطه عطفی برای ایجاد روابط دیپلماتیک دو کشور عربستان و ایران باشد.

حیدری گفت: در واقع این کشور عربستان است که باید برای حضور در مراسم تحلیف اعلام آمادگی کند.

وی تصریح کرد: با توجه به اشتراکات زیادی که جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مسلمان از جمله عربستان دارد قطع به یقین در آینده ارتباط دوباره برقرار می شود اما بهتر است عربستان در این شرایط اعلام آمادگی کند و در مراسم تحلیف شرکت کند و ایران نیز استقبال خواهد کرد.

117

 

 

کلیدواژه