مرداد 06, 1400 16:02 Asia/Tehran [Updated: شهریور 29, 1400 11:20 Asia/Tehran]
  • «مدیریت رسانه» منتشر شد

تهران- ایران پرس: کتاب مدیریت رسانه نوشته ژان لوبلان ویکس با ترجمه طاهر روشندل اربطانی، در ۵۷۴ صفحه توسط انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی به چاپ رسیده است.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، موضوع کتاب مدیریت، سازمان های رسانه‌ای، مقررات و خودتنظیمی، رهبری و نیروی کار است.

مباحث کتاب مدیریت رسانه

-تصمیم گیری مدیریتی
-رهبری و نیروی کار
- انگیزش
-ساختار جهانی سازمان های رسانه ای
-تکنولوژی و آینده
-مقررات و خودتنظیمی
-برنامه ریزی
-تحلیل بازار و تحقیقات بازاریابی
-بودجه بندی و تصمیم گیری
 

کلیدواژه