مهر 18, 1400 13:15 Asia/Tehran [Updated: آذر 09, 1400 14:28 Asia/Tehran]

تهران - ایران پرس: با تصویب اعضای کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا ، چند داروی ضد کرونایی از سبد درمان بیماران کرونا در ایران حذف شد.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، حمیدرضا جماعتی  دبیر کمیته علمی کشوری کرونا درباره مصوبات این نشست در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس گفت: براساس آخرین مصوبات کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا ، داروهای هیدروکسی کلروکین، کورتیکواستروئید و اینترفرون از سبد داروهای ضد کرونایی حذف شده اند و مراکز درمانی نباید در مراحل ابتدایی درگیری ویروس کرونا ، از این داروها استفاده کنند.
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا افزود: البته به رغم مصوبه اخیر ، در برخی مراکز درمانی ممکن است این داروها برای بیماران کرونا استفاده شود که عفونت های ثانویه در بیماران کرونایی را درپی خواهد داشت.
دکتر حمیدرضا جماعتی گفت: مراکز درمانی دقت کنند تا براساس دستورالعمل در مراحل ابتدایی درگیری ویروسی، نباید داروهای هیدروکسی کلروکین  ، کورتیکواستروئید و  اینترفرون برای بیماران کرونایی استفاده شود.
دبیرکمیته علمی کشوری کرونا افزود : داروی رمدسیویر نیز در مراحل خیلی شدید بیماری کرونا بدون اثر است و به علت اینکه داروی رمدسیویر اثر ضد ویروسی دارد در هفته اول بیماری موثر است و در غیر اینصورت نباید استفاده شود.
گفتنی است کمیته علمی کشوری کرونا از 50 متخصص رشته های مربوط به کرونا تشکیل شده است که هر هفته تشکیل جلسه می دهد و جلسه اخیر در هتل قلب تهران برگزار شد.
در این  کمیته بحث های درمان ؛ پیشگیری ، سلامت روان در ایام کرونا و روش های تشخیصی کرونا براساس مطالعات روز جهان مطرح و در صورت رای آوردن به صورت مصوبه به ستاد ملی مبارزه با کرونا ابلاغ می شود.

112

 بیشتر بخوانید:

رمدسیویر چقدر در درمان بیماری کرونا اثربخشی دارد؟

کلیدواژه