دی 01, 1400 08:11 Asia/Tehran [Updated: دی 28, 1400 21:36 Asia/Tehran]

ایران پرس: توپ تمام خودکار« فجر ۲۷» مهمترین توپ دریایی کالیبر بالا است که بدست متخصصان توانمند کشورمان با تلاشی ۶ ساله در سال 1385 ساخته شد. 

کلیدواژه