دی 22, 1400 15:53 Asia/Tehran [Updated: اردیبهشت 03, 1401 09:58 Asia/Tehran]

تهران-ایران پرس: قورباغه ای در تارهای عنکبوت به طور اتفاقی گیر می افتد، عکس العمل عنکبوت بعد از دیدن طعمه جالب است.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، قورباغه ای در تارهای عنکبوت به طور اتفاقی گیر می افتد و عنکبوت بعد از دیدن طعمه متوجه می شود که ‌این غذای مناسب او نیست ،به همین دلیل تارها را قطع و‌ قورباغه را آزاد می کند.

زیبایی در خلقت نشان می دهد که حیوانات فقط غذای خودشان را می خورند و نیازی به کشتن دیگران ندارند، درسی خوب برای انسانها می تواند باشد.

116

کلیدواژه