دی 29, 1400 17:11 Asia/Tehran [Updated: خرداد 02, 1401 22:26 Asia/Tehran]

تهران-ایران پرس: محمد مخبر،معاون اول رییسی گفت: در سفر رییس جمهور به روسیه اسنادی در زمینه انرژی شامل نفت و برق به امضا خواهد رسید.

محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور طی مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ایران پرس، در حاشیه مراسم روز «هوای پاک حق عامه مردم» گفت: سفر رییس جمهور به روسیه دارای اهمیت است و در این سفر اسنادی در زمینه صادرات، تجارت و انرژی شامل نفت و برق امضا خواهد شد.

وی با بیان اینکه این سفر منشا تحول است، تصریح کرد: یکی از راهبردهای اساسی دولت سیزدهم از ابتدای شروع  فعالیتش مبحث دیپلماسی و مناسبات ایران باهمسایگان است.

معاون اول رییس جمهور افزود:الویت ایران ارتقای روابط و مناسبات با کشورهای همسایه است، چرا که همسایگی با ۱۵ کشور امتیاز مهمی  برای ایران محسوب می شود.

محمد مخبر ابراز امیدواری کرد که در سطح روابط بین المللی شاهد شکوفایی باشیم که در زندگی مردم موثر است.

116

کلیدواژه