مرداد 13, 1401 20:15 Asia/Tehran [Updated: مرداد 21, 1401 21:45 Asia/Tehran]

ایران روی کمربند مس جهان قرار دارد و قیمت مس در جهان رو به افزایش است. کارشناسان معتقدند هیچ صنعتی حاشیه سود فراوری این فلز را ندارد.

 

 

کلیدواژه