شهریور 27, 1402 21:54 Asia/Tehran [Updated: شهریور 28, 1402 08:47 Asia/Tehran]

تهران-ایران پرس: هواپیمای حامل دو نفر از پنج ایرانی که در چارچوب قرارداد مبادله زندانیان میان تهران و واشنگتن از زندان در آمریکا آزاد شده اند، در تهران به زمین نشست.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، مهرداد معین انصاری و رضا سرهنگ پور شامگاه امروز، دوشنبه پس از عزیمت از دوحه پایتخت قطر وارد تهران شدند.

سه ایرانی آزاد شده دیگر به ایران بازنگشتند، دو نفر در آمریکا  ماندند و یک نفر نیز برای پیوستن به خانواده خود به کشور ثالثی رفت. 

زندانی ایرانی آزاده شده

پنج زندانی آمریکایی که در اوایل امروز به عنوان بخشی از قرارداد مبادله از ایران خارج شده بودند نیز قطر را به مقصد آمریکا ترک کردند.

116

کلیدواژه