دی 25, 1395 15:18 Asia/Tehran [Updated: شهریور 12, 1401 14:32 Asia/Tehran]

پناهگاه حیات وحش شیراحمد سبزواربا 23 هزار هکتار وسعت، یکی ازبزرگترین پناهگاه های پرورش آهو در ایران است.

کلیدواژه