دی 26, 1398 19:59 Asia/Tehran [Updated: دی 26, 1398 23:31 Asia/Tehran]

پس از به بن بست رسيدن تلاش های سياسی براي تخليه منطقه ادلب از تروريست ها ارتش سوريه برای آغاز عملياتی گسترده در اين منطقه آماده می شود تا به توافقات روند آستانه در بازگرداندن منطقه ادلب به حاکميت دولت سوريه جامعه عمل بپوشاند.

کلیدواژه

کامنت