اردیبهشت 08, 1399 23:50 Asia/Tehran [Updated: اردیبهشت 08, 1399 23:56 Asia/Tehran]
  • وزیر خارجه دولت مستعفی یمن: شورای انتقالی فورا از تصمیم خود صرف نظر کند

وزیر خارجه دولت مستعفی منصور هادی با هشدار به شورای انتقالی جنوب، خواستار لغو فوری تصمیم خودمختاری در استان‌های جنوبی شد.

به گزارش پارس تودی؛ در ادامه جنگ لفظی متحدان سعودی و امارات در یمن، «محمد الحضرمی» وزیر خارجه دولت مستعفی منصورهادی از گروه موسوم به «المجلس الانتقالی الجنوبی» (شورای انتقالی جنوب) خواست تا فورا تصمیم خودمختاری در جنوب یمن را لغو کند.

«الحضرمی» در صفحه توئیتر خود نوشت که شورای انتقالی باید پس از اعلام موضع بین‌المللی و منطقه‌ای در خصوص رد خودمختاری جنوب، فورا این تصمیم را لغو کند؛ در غیر این صورت تمامی مسئولیت آن بر گردن شورای انتقالی و حامیانش خواهد بود.

شورای انتقالی جنوب یمن که تحت حمایت امارات قرار دارد شنبه گذشته در استان های جنوبی یمن خودمختاری اعلام کرد.

دلیل واقعی اعلام خودمختاری مربوط به جنگ قدرت شورای انتقالی با دولت مستعفی از یک سو و عربستان و امارات از سوی دیگر است.

شورای انتقالی جنوب در مه 2017 اعلام موجودیت کرد.علت اصلی موجودیت آن نیز اختلاف با دولت مستعفی یمن بود.

اعلام خودمختاری شورای انتقالی جنوب ضمن اینکه شکست بزرگ و تضعیف بیش از پیش موقعیت دولت مستعفی منصورهادی محسوب می شود، یک شکست محسوس برای عربستان سعودی نیز به حساب می آید.118

بیشتر بخوانید:

 

کلیدواژه

کامنت