مرداد 14, 1399 23:57 Asia/Tehran [Updated: مرداد 15, 1399 00:01 Asia/Tehran]
  • جدیدترین تصاویر از بیروت/ پخش زنده از ایران پرس

جدیدترین تصاویر پس از انفجار بزرگ بیروت از این شهر در حال پخش زنده از ایران پرس است.

خبرگزاری ایران پرس را بر روی ماهواره Eutelsat 21B و فرکانس 11520.H.2220 . Fec 3/4 یا روی صفحه ویژه پخش زنده در وبسایت های ایران پرس دنبال کنید؛

 https://iranpress.com/live

کلیدواژه

کلیدواژه

کامنت