آبان 17, 1397 09:58 Asia/Tehran [Updated: مهر 15, 1398 18:50 Asia/Tehran]

روز پنج شنبه گینس بهترین کوردهای یکسال اخیرش را اعلام کرد. یکی از این رکوردها پرتاب موفق توپ بسکتبال در حالت نامتعادل بدن بود که بال بولارد به آن دست یافت.

به گزارش پارس تودی این پرتاب از فاصله 17/71 متری صورت گرفت و وارد سبد شد. حل مکعب روبیک در حالت نامتعادل بدن دیگر رکورد گینس بود که یک چینی به نام کو جیان یو در حالت معکوس بدن ظرف 15ثانیه و 84 صدم ثانیه به آن دست یافت. یک معلول هم توانست با ویلچر در پیست اسکیت تا ارتفاع 8.4 متر و به طول 21 متر بپرد. در انگلیس هم  یک تابلوی نقاشی 453 متری توانست جایزه گینس را ببرد.

تصویر دارد.

 

کلیدواژه

کامنت