بارش باران های سیل آسا باعث آبگرفتگی شدید در خیابان‌های شهر بیروت پایتخت لبنان شد.