عکاس: عزت الله صوفی

اراک- ایران‌پرس: سفیر نیجریه در تهران با سفر به اراک با ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی کشورمان آشنا شد.

به گزارش خبرگزاری ایران‌پرس، «یاکوبو سانتوراکی سلیمان»، سفیر نیجریه در ایران روز دوشنبه به پایتخت صنعتی ایران رفت و ظرفیت‌های صنعتی این منطقه را با هدف گسترش همکاری‌ها با ایران بررسی کرد.

112

بیشتر بخوانید:

آشنایی سفیر نیجریه با توانمندی‌های صنعتی ایران

 

عکاس: عزت الله صوفی
عکاس: عزت الله صوفی
عکاس: عزت الله صوفی
عکاس: عزت الله صوفی
عکاس: عزت الله صوفی
عکاس: عزت الله صوفی
عکاس: عزت الله صوفی
عکاس: عزت الله صوفی
عکاس: عزت الله صوفی
عکاس: عزت الله صوفی
عکاس: عزت الله صوفی
عکاس: عزت الله صوفی
عکاس: عزت الله صوفی
عکاس: عزت الله صوفی
عکاس: عزت الله صوفی
عکاس: عزت الله صوفی
عکاس: عزت الله صوفی
عکاس: عزت الله صوفی
عکاس: عزت الله صوفی
عکاس: عزت الله صوفی
عکاس: عزت الله صوفی
عکاس: عزت الله صوفی
عکاس: عزت الله صوفی
عکاس: عزت الله صوفی
عکاس: عزت الله صوفی
عکاس: عزت الله صوفی
عکاس: عزت الله صوفی