تصاویری از دیدار حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران با همتای سعودی خود، فیصل بن فرحان منتشر شد.

تصاویری‌ از دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان در ریاض
تصاویری‌ از دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان در ریاض
تصاویری‌ از دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان در ریاض
تصاویری‌ از دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان در ریاض
تصاویری‌ از دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان در ریاض
تصاویری‌ از دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان در ریاض