تهران- ایران پرس: وزیر اقتصاد و امور دارایی کشورمان گفت: آغاز تبادلات اقتصادی ایران و عربستان بر پایه برقراری مجدد روابط سیاسی است.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارای در حاشیه حیاط هیأت دولت در پاسخ به سوال ایران پرس گفت: موضوعات پولی و مالی برای برگزاری حج از دیگر محورهای مهم گفتگو با وزیر اقتصاد عربستان بود.

خاندوزی اظهار داشت برقراری مجدد پروازها میان دو کشور ایران و عربستان نیز مورد بحث مقامات دو کشور قرار گرفت و هر دو کشور به جد پیگیر می‌باشند.

او همچنین اشاره کرد که با هدف رونق و رشد تولید مصوبه خوبی در دولت مورد بحث قرار گرفت ، که بر اساس آن برای اولین‌بار ۱۵۰۰ مجوز کسب و کار به عنوان تنها مجوزهای تاییدمحوری که نیازمند تایید دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها هستند مورد تایید قرار گرفت.

112