پیکر«پله»، اسطوره‌ فوتبال‌ برزیل برای مراسم خاکسپاری به استادیوم ویلا بلمیرو رسید.