در پادکست امروز از جزئیات مربوط به همایش بین المللی مقابله با توفان گردوغبار و اطلاعیه جدید اسبربانک روسیه برای انتقال وجه به ایران بیشتر بشنوید.