نیامی- ایران‌پرس: فرماندهان ارتش نیجر به‌جمع تجمع‌کنندگان در برابر پایگاه نظامی فرانسه در نیامی، پایتخت نیجر، پیوستند و تا بیش از پیش عرصه بر این کشور اروپایی برای خروج از نیجر تنگ‌تر شود. 

به گزارش خبرگزاری ایران‌پرس در نیامی، پس از اینکه دولت نظامی نیجر دستور داده است، نیروهای نظامی به همراه سفیر فرانسه از خاک نیجر خارج شوند، مردم این کشور هر روز در برابر پایگاه نظامی فرانسه در نیامی تجمع می‌کنند و ضد این کشور شعار می‌دهند. 

هر روز جمعیت گسترده‌ای از مردم نیجر مقابل پایگاه نظامی فرانسه در نیامی تجمع می‌کنند و عصر یکشنبه فرماندهان ارشد نظامی نیجر به‌جمع تجمع‌کنندگان پیوستند و این اقدام آنان با استقبال مردم نیجر روبه‌رو شد.

همزمان با حضور فرماندهان ارشد نظامی نیجر در برابر پایگاه نظامی فرانسه، خبرنگار ایران‌پرس در نیامی به نقل از منابع مطلع گزارش داد، فرانسه برنامه خود را برای خروج نیروهای نظامی‌اش از نیجر اعلام کرده است.

مشاهده عینی خبرنگار ایران‌پرس از مقابل پایگاه نظامی فرانسه در نیامی نشان می‌دهد، نظامیان فرانسوی هنوز وسائل خود را برای خروج از نیجر جمع نکردند اما با توجه به تجمع روزانه مردم نیجر در برابر پایگاه نظامی فرانسه، خروج نظامیان فرانسوی به واقعیت تبدیل شده است.

یکی از فرماندهان ارشد نظامی نیجر یکشنبه‌شب درمیان تجمع‌کنندگان در برابر پایگاه نظامی فرانسه در نیامی سخنرانی و بر خروج فوری نظامیان فرانسه از نیجر تاکید کرد.

سخنرانی این فرمانده ارشد نظامی نیجر با استقبال مردم روبه‌رو شد.

117