لندن- ایران‌پرس: ده‌ها نفر از مخالفان نظام سلطنت در روز تاج‌گذاری «چارلز سوم» در بریتانیا بازداشت شدند. 

به گزارش خبرگزاری ایران‌پرس، پلیس بریتانیا روز شنبه همزمان با برگزاری مراسم تاج‌گذاری پادشاه جدید بریتانیا، «گراهام اسمیت» مدیر گروه جمهوری‌خواهان و ده‌ها نفر از معترضان به نظام سلطنت و برگزاری جشن تاج‌گذاری چارلز سوم را در خیابان‌های لندن بازداشت کرده است.

شماری از بازداشت‌شدگان در گفت وگو با ایران‌پرس تصریح کردند، نیروهای پلیس بریتانیا نوشته‌های همراه آنان را توقیف و خود را نیز به جرم نوشتن شعار ضد سلطنت و درخواست دموکراسی روی پیراهنشان دستبند زدند و بازداشت کردند.  

هزاران نفر از مخالفان نظام سلطنتی بریتانیا در مخالفت با مراسم تاج‌گذاری چارلز سوم در شهرهای مختلف این کشور به‌ویژه لندن تظاهرات کردند و با سردادن شعار «تو شاه من نیستی»، براندازی نظام سلطنت را در بریتانیا خواستار شدند.

بودجه مراسم تاج‌گذاری پادشاه بریتانیا توسط دولت این کشور تأمین می‌شود و در نتیجه بخش زیادی از هزینه‌های این مراسم برعهده مالیات‌دهندگان بریتانیایی است.

112

بیشتر بخوانید:

مراسم تاج گذاری چارلز سوم و مخالفت های فزاینده با نظام سلطنتی در بریتانیا

 افزایش مخالفت‌ انگلیسی ها با نظام سلطنتی 

آغاز پادشاهی چارلز سوم و اختیارات سلطنت در بریتانیا