لندن- ایران‌پرس: همزمان با مراسم تاج‌گذاری چالز سوم به‌عنوان پادشاه جدید بریتانیا، مخالفان نظام سلطنت در لندن و دیگر شهرهای این کشور تظاهرات کردند. 

خبرنگار ایران‌پرس با حضور در تظاهرات گسترده مخالفان نظام‌سلطنت در لندن با شماری از آنان گفت وگو کرده است. 
معترضان در این گفت وگوی اختصاصی تاکید کردند، نظام سطلنت بریتانیا مورد تایید مردم نیست و هزینه‌زاست و همچنین این نظام یادآور دوران نسل‌کشی و نژادپرستی است.  
شهروند بریتانیایی و مخالف نظام سلطنت در بریتانیا به خبرنگار ایران‌پرس در لندن گفت: ما در قرن بیست و یکم زندگی می‌کنیم، جمهوری می‌خواهیم،  دموکراسی فقط به رای دادن مربوط نیست، بلکه به ساختار جامعه مربوط می‌شود. 
این مخالف نظام سلطنت تصریح کرد: دموکراسی به‌ساختار جامعه بازمی‌گردد و  هزینه‌های مراسم تاج‌گذاری را نباید مردم بپردازند. 
شهروند زن بریتانیایی شرکت‌کننده در تظاهرات ضد نظام سلطنت هم به ایران‌پرس گفت: چرا مردم باید هزینه مراسم تاج‌گذاری را بپردازند؟ چنین توقعی مسخره است، اعضای خاندان سلطنت، تریلیاردها ثروت دارند. 
مخالفت دیگر نظام سلطنت در بریتانیا به خبرنگار ایران‌پرس گفت: مردم بریتانیا از رفتار افراد سلطنتی نفرت دارند، ما در یک دموکراسی باید اجازه داشته باشیم رئیس کشورمان را مستقیم انتخاب کنیم. 
این مخالف بریتانیایی افزود: رئیس کشور نباید فقط یک نفر خاص باشد، اگر به دموکراسی و آزادی انتخاب اعتقاد داشته باشیم، باید یپذیریم که شاه، نماینده واقعی مردم این کشور نیست.
جوان بریتانیایی شرکت‌کننده در تظاهرات ضد سلطنت هم به خبرنگار ایران‌پرس در لندن گفت: مراسم تاج‌گذاری، 210 میلیون پوند خرج روی دست مالیات‌دهندگان در بریتانیا گذاشت، این یکی از خسارت‌های نظام سلطنت است، زیرا پول مردم، در جای مناسب هزینه نمی‌شود.
این جوان مخالف تاکید کرد: نظام سلطنت، بسیار هزینه‌زاست و مورد حمایت مردم بریتانیا نیست، نظام سلطنت اصلا دموکراتیک نیست، شاه را نمی‌توان انتخاب کرد،  رئیس کشور را نمی‌توان انتخاب کرد؛ چنین نظامی، دموکراتیک نیست. 
این شهروند بریتانیایی تصریح کرد: دیگر ملت‌های اروپایی، مدت‌هاست از شرّ نظام‌های سلطنت و خاندان پادشاهی خلاص شده‌اند و فکر می‌کنم اکنون زمان رهایی مردم بریتانیا از نظام سلطنت فرارسیده است.
دختر جوان بریتانیایی نیز به ایران‌پرس می‌گوید: من در تظاهرات شرکت کردم چون نظام سلطنت را غیردموکراتیک و نهادی نژادپرست می‌دانم. 
این مخالف نظام سلطنت در بریتانیا تاکید کرد: به‌نظرم سلطنت در مرکز شماری از جنایت‌ها از قبیل نسل‌کشی، نژادپرستی و اقدام‌های دوران امپراتوری بریتانیا قرار داشته که واقعا سبب شرم همه بریتانیایی‌هاست.

112

بیشتر بخوانید:

بازداشت مخالفان نظام سلطنت در بریتانیا 

مراسم تاج گذاری چارلز سوم و مخالفت های فزاینده با نظام سلطنتی در بریتانیا