مهر 07, 1398 09:43 Asia/Tehran [Updated: آذر 18, 1398 14:09 Asia/Tehran]

محمد جواد ظریف وزیرامورخارجه کشورمان سرنوشت اینستکس را وابسته به تصمیم اروپا دانست و گفت: اروپا باید به این نتیجه برسد که نمی تواند برای هرکاری از امریکا اجازه بگیرد.

کلیدواژه

کامنت