تیر 18, 1399 17:37 Asia/Tehran [Updated: تیر 18, 1399 18:13 Asia/Tehran]

در روزهای گذشته فضای مجازی پر شده است از اخباری مبهم و شعارزده درباره سند جامع همکاری ایران و چین که اول تیرماه در جلسه هیات دولت تایید شد و مذاکرات درباره ان آغاز شده است. اما واقعیت این سند چیست و خبرهای واگذاری امتیازات قابل توجه به چین چقدر صحت دارد؟

کلیدواژه

کامنت