دی 23, 1399 13:48 Asia/Tehran [Updated: شهریور 28, 1402 14:10 Asia/Tehran]

تهران- ایران پرس: باشگاه نوآوری و فناوری ایران - یونسکو در کمیسیون ملی یونسکو در تهران افتتاح شد.

 به گزارش خبرگزاری ایران پرس، ”پیمان سرحدی ، رئیس نوآوری و فناوری ایران و یونسکو گفت: "یکی از خلا های نوآوری ، فناوری و تجاری سازی در ایران ، فقدان زیرساخت های مناسب و شبکه ارتباطی بین المللی است.  اولین قدم باشگاه نوآوری و فناوری ایران و یونسکو اتصال به شبکه جهانی برای استفاده از ظرفیت ها و تجربیات موفق جهان در زمینه نوآوری و فناوری است.

 وی افزود: "شبکه بزرگی از باشگاه ها در سراسر جهان تحت یونسکو فعالیت می کنند و ما به دنبال استفاده از این ظرفیت برای تجاری سازی و ایجاد تعاملات موفق در زمینه فن آوری در کشور هستیم."
حجت الله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی ایران در یونسکو، نیز به ایران پرس گفت: تهران به دنبال استفاده از ظرفیت یونسکو برای رشد و توسعه نوآوری و فناوری در کشور است.

 ایوبی افزود: "یونسکو به دنبال استفاده از فن آوری های جدید مانند هوش مصنوعی برای تحقق عدالت در جهان است. ایران از ظرفیت منابع انسانی عظیمی برخوردار است و یونسکو ممکن است بتواند به ایران در استفاده از این ظرفیت کمک کند."112

بیشتر بخوانید:

دبیرکل کمیته ملی یونسکو: استاد محقق، فرهنگ ایرانی را جهانی کرده است

کلیدواژه