اسفند 15, 1399 21:17 Asia/Tehran [Updated: اسفند 15, 1399 21:20 Asia/Tehran]
  •  انتقاد ایران از نادیده گرفته شدن فعالیت‌های هسته ای رژیم صهیونیستی

نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، بی‌تفاوتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال فعالیت‌های هسته ای رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا را یک «اشتباه راهبردی مزمن» خواند.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، «کاظم غریب آبادی» روز جمعه با بیان اینکه به جز رژیم اسرائیل، همه کشورها در منطقه غرب آسیا عضو معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای (NPT) هستند و متعهد شده اند که پادمان های جامع آژانس بین المللی انرژی اتمی را بپذیرند، گفت: توسعه یک برنامه پنهانی سلاح هسته ای توسط این رژیم، یک تهدید جدی مداوم نه تنها برای امنیت و ثبات منطقه و جهان، بلکه همچنین برای اثربخشی و کارآیی ان.پی.تی و رژیم پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی است.

غریب آبادی با اشاره به اینکه رژیم اسرائیل با بی توجهی به معاهده عدم اشاعه، خودداری از پیوستن به معاهده و امتناع از قرار دادن تمامی تأسیسات و فعالیت های هسته ای خود تحت رژیم پادمان جامع آژانس بین المللی انرژی اتمی، جامعه بین المللی را نادیده می گیرد، افزود: چنین وضعیتی، به این رژیم این گستاخی را داده است تا اختیارات و مأموریت آژانس در جلوگیری از انحراف مواد و فعالیت های هسته ای خود را به سخره بگیرد.

سفیر و نماینده ایران نزد سازمان های بین المللی در وین تصریح کرد: رژیم اسرائیل چنان گستاخ شده است که واقعیات را تحریف نموده و برخی اعضای معاهده عدم اشاعه را حسب این که بواسطه عضویتشان در معاهده تعهداتی دارند، ولی خودش فاقد چنین تعهداتی است، مورد انتقاد قرار می دهد؛ این، یک قصور بسیار جدی در کار آژانس بین المللی انرژی اتمی است که باید به طور مناسبی مورد رسیدگی قرار گیرد.

117

بیشتر بخوانید:

فعالیت های هسته ای پنهان رژیم صهیونیستی در سایه سکوت و دوگانگی های غرب

کلیدواژه