فروردین 15, 1400 09:04 Asia/Tehran [Updated: فروردین 15, 1400 09:12 Asia/Tehran]
  • عکاس: پوپک خواجه‌امیری
    عکاس: پوپک خواجه‌امیری

زابل - ایران پرس: کوهی تاریخی و باستانی در 30 کیلومتری جنوب شهر زابل در کنار دریاچه هامون قرار گرفته است و در زمانی که این دریاچه پرآب باشد، کوه خواجه همچون جزیره‌ای درمیان آب‌های دریاچه هامون دیده می‌شود.

کلیدواژه