دی 29, 1400 08:35 Asia/Tehran [Updated: دی 29, 1400 08:47 Asia/Tehran]
  • عکس: پوریا مهدوی مقدم
    عکس: پوریا مهدوی مقدم

بروجرد- ایران‌پرس: بروجرد در استان لرستان، یکی از مناطقی است که در روزهای گذشته درگیر بارش برف بوده و ارتفاع برف در مناطق کوهستانی بروجرد حدود دو متر گزارش شده است.  

کلیدواژه